ელექტრონული აუქციონი

ტურისტული მომსახურების გაწევისა და ამ მომსახურებასთან დაკავშირებული ქონების (მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სოფელ პირველ ბალდაში, ბალდის კანიონის ბუნების ძეგლის ტერიტორიაზე არსებული 24 130 კვ.მ არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (უძრავი ნივთის ს/კ 41.12.37.043 და ს/კ 41.12.37.048) და მარტვილის რაიონში, სოფ. ინჩხურში, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 3324 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ: 41.13.31.346) იჯარის ფორმით სარგებლობაში გაცემის მიზნით ცხადდება ელექტრონული აუქციონი.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს