ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები

საქართველოს დაცული ტერიტორიები                    

 ჩამოტვირთე

 ჯავახეთის დაცული ტერიტორიები           

ჩამოტვირთე

კოლხეთის ეროვნული პარკი

ჩამოტვირთე

ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები

ჩამოტვირთე

მტირალას ეროვნული პარკი

 ჩამოტვირთე

თუშეთის დაცული ტერიტორიები

 ჩამოტვირთე

ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიები

ჩამოტვირთე

სათაფლიის აღკვეთილი

                         ჩამოტვირთე

პრომეთეს მღვიმე

                          ჩამოტვირთე