ვაკანსიები


ინფორმაცია საჯარო სამსახურში დასაქმების მსურველთათვის

საქართველოს საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის 31-ე მუხლის თანახმად, საჯარო კონკურსს მოხელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად დაცული ტერიტორიების სააგენტო აცხადებს საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით.

კონკურსში მონაწილეობისათვის სავალდებულოა სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე დარეგისტრირება და ელექტრონული ფორმით განაცხადის წარდგენა სასურველ ვაკანსიაზე.

     

2014 წლის 1 ოქტომბრის კონკურსის საბოლოო შედეგები

                           

ჩამოტვირთე

     

კონკურსი სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში

                           

ჩამოტვირთე

     

მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის კონკურსის გასაუბრების შედეგები

                           

ჩამოტვირთე

     

მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის კონკურსის გასაუბრების გრაფიკი

                           

ჩამოტვირთე

     

კონკურსი სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში 

                           

ჩამოტვირთე

     

მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის კონკურსის 1ეტაპის შედეგები 

                           

ჩამოტვირთვა

     

კონკურსის I ეტაპის შედეგები 

                           

ჩამოტვირთვა

     

გასაუბრების გრაფიკი 

                           

ჩამოტვირთვა

      კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 22.01.2015                             ჩამოტვირთვ
     

კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 წლის თებერვალი

                            ჩამოტვირთვა
     

გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის თებერვალი 

                            ჩამოტვირთვა
      მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის    გასაუბრების შედეგები                              ჩამოტვირთვა
      კონკურსის შედეგები 2015 წლის თებერვალი                              ჩამოტვირთვა
      კონკურსის გამოცხადების ბრძანება  2015 წლის მარტი                              ჩამოტვირთვა
      კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 წლის აპრილი                             ჩამოტვირთვა
      გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის მაისი                             ჩამოტვირთვა
      კონკურსის შედეგები 2015 წლის მაისი                              ჩამოტვირთვა
      კონკურსის გამოცხადების ბრძანება  2015 წლის ივნისი                             ჩამოტვირთვა
      კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 წლის ივნისი                             ჩამოტვირთვა
      გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის ივნისი                              ჩამოტვირთვა
      კონკურსის შედეგები 2015 წლის ივნისი                             ჩამოტვირთვა
      კონკურსის გამოცხადების ბრძანება  2015 წლის ივლისი                             ჩამოტვირთვა
      კონკურსის გამოცხადების ბრძანება  2015 წლის აგვისტო                             ჩამოტვირთვა
     
კონკურსის გამოცხადების ბრძანება  2015 წლის აგვისტო
 
 
 
 
 
 
 
              ჩამოტვირთვა
      კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 წლის აგვისტო                             ჩამოტვირთვა
      გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის აგვისტო                             ჩამოტვირთვა
      კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 წლის სექტემბერი                             ჩამოტვირთვა
      გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის სექტემბერი                             ჩამოტვირთვა
      კონკურსის შედეგები 2015 წლის სექტემბერი                             ჩამოტვირთვა
      კონკურსის გამოცხადების ბრძანება სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე                             

ჩამოტვირთვა

      კონკურსის შედეგები 2015 წლის სექტემბერი         
                           

ჩამოტვირთვა

      კონკურსის შედეგები 2015 წლის 11 სექტემბერი                             ჩამოტვირთვა
      კონკურსის I ეტაპის შედეგები სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე                              ჩამოტვირთვა
      კონკურსის II ეტაპის შედეგები სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე                             ჩამოტვირთვა
      გასაუბრების გრაფიკი სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე                             ჩამოტვირთვა
      სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგი                             ჩამოტვირთვა
      კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2015 წლის ოქტომბერი                              ჩამოტვირთვა
      გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის 4-9 ნოემბერი                             ჩამოტვირთვა
      კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2015 წლის 5 ნოემბერი                              ჩამოტვირთვა
      კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2015 წლის 6 ნოემბერი                             ჩამოტვირთვა
      კონკურსის შედეგები 2015 წლის 13 ნოემბერი                             ჩამოტვირთვა
      კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 წლის ნოემბერი                             ჩამოტვირთვა
      გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის 26-27 ნოემბერი                              ჩამოტვირთვა
      კონკურსის შედეგები 2015 წლის 1 დეკემბერი                             ჩამოტვირთვა
      კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2015 წლის 8 დეკემბერი                             ჩამოტვირთვა
      კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 დეკემბერი                              ჩამოტვირთვა
      გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის დეკემბერი                             ჩამოტვირთვა
      კონკურსის შედეგები 2016 წლის იანვარი                             ჩამოტვირთვა
      გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის იანვარი                             ჩამოტვირთვა
      კონკურსის შედეგები 2016 წლის 21 იანვარი                             ჩამოტვირთვა
      კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის 11 თებერვალი                             ჩამოტვირთვა
      კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის 16 თებერვალი                             ჩამოტვირთვა
      გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის 29 თებერვალი 1 მარტი                             ჩამოტვირთვა
      გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის 4 მარტი                             ჩამოტვირთვა
      კონკურსის შედეგები 2016 წლის მარტი                             ჩამოტვირთვა
      გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის 17 მარტი                             ჩამოტვირთვა
      კონკურსის შედეგები 2016 წლის 30 მარტი                             ჩამოტვირთვა
      კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2016 წლის 7 მარტი                             ჩამოტვირთვა
      გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის 11 აპრილი                             ჩამოტვირთვა
      გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის 19-20 მაისი                             ჩამოტვირთვა
      გასაუბრების შედეგები 2016 წლის 30 მაისი                             ჩამოტვირთვა
      კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის 7 ივლისი                             ჩამოტვირთვა
      კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2016 წლის ივლისი                             ჩამოტვირთვა
      კონკურსის შედეგები 2016 წლის 12 აგვისტო                             ჩამოტვირთვა
      კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის 13 სექტემბერი                             ჩამოტვირთვა
      კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის 15 სექტემბერი                             ჩამოტვირთვა
      გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის 4-7 ოქტომბერი                             ჩამოტვირთვა
     

გასაუბრების შედეგები 2016 წლის 12 ოქტომბერი

                            ჩამოტვირთვა
     

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის 15 სექტემბერი 

                             ჩამოტვირთვა
     

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის  7 დეკემბერი

                             ჩამოტვირთვა
     

კონკურსის გამარჯვებული 2016 წლის 19 დეკემბერი

                             ჩამოტვირთვა
     

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2017 წლის 16 იანვარი 

                             ჩამოტვირთვა
     

გრაფიკი 2017 წლის 30 იანვარი

                             ჩამოტვირთვა
     

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2017 წლის  9 მარტი

                             ჩამოტვირთვა
     

გრაფიკი 2017 წლის 30 მარტი

                             ჩამოტვირთვა
     

კონკურსის გამარჯვებულები 2017 წლის 28 აპრილი

                             ჩამოტვირთვა
     

ბრძანება 2017 წლის მაისი

                             ჩამოტვირთვა
      ბრძანება 2017 წლის ივნისი                              ჩამოტვირთვა
      გრაფიკი 2017 წლის ივნისი                              ჩამოტვირთვა
      გრაფიკი 2017 წლის 12 ივნისი                              ჩამოტვირთვა
      გრაფიკი 2017 წლის 27 ივნისი                              ჩამოტვირთვა
      ბრძანება 2017 წლის 3 აგვისტო                              ჩამოტვირთვა
      გრაფიკი 2017 წლის 30 აგვისტო                              ჩამოტვირთვა
      გრაფიკი 2017 წლის 11 სექტემბერი                              ჩამოტვირთვა
      კონკურსის გამარჯვებული 2017 წლის 12 ოქტომბერი                              ჩამოტვირთვა
      კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2017 წლის 12 ოქტომბერი                              ჩამოტვირთვა
      გრაფიკი 2017 წლის 30 ოქტომბერი                              ჩამოტვირთვა
      კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2017 წლის 8 ნოემბერი                              ჩამოტვირთვა
      გრაფიკი 2017 წლის  22 ნოემბერი                              ჩამოტვირთვა
      წარდგენა 2017 წლის 28 დეკემბერი                              ჩამოტვირთვა
     

წარდგენა 2017 წლის 28 დეკემბერი

                           

 ჩამოტვირთვა 

     

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2018 წლის 1 მარტი

                           

 ჩამოტვირთვა

     

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2018 წლის 5 მარტი

                           

 ჩამოტვირთვა

     

გრაფიკი 2018 წლის 14 მარტი

                           

 ჩამოტვირთვა

     

კონკურსის გამარჯვებული 2018 წლის 28 მარტი

                           

 ჩამოტვირთვა

     

გრაფიკი 2018 წლის 2 აპრილი

                           

 ჩამოტვირთვა

     

გრაფიკი 2018 წლის 2 აპრილი

                           

 ჩამოტვირთვა

     

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2018 წლის 3 აპრილი

                           

 ჩამოტვირთვა

     

ეკონომიკური, ინსპექტირებისა და იურიდიული სამსახურის უფროსების გასაუბრების გრაფიკი 

                           

 ჩამოტვირთვა

     

დასანიშნად წარსადგენი სამსახურის უფროსები

                           

 ჩამოტვირთვა

     

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2018 წლის 17 მაისი

                           

 ჩამოტვირთვა

     

წარდგენა 2018 წლის 18 მაისი

                           

 ჩამოტვირთვა

     

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2018 წლის 29 მაისი

                           

 ჩამოტვირთვა

     

გრაფიკი 2018 წლის 11 ივნისი

                           

 ჩამოტვირთვა

     

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2018 წლის 12 ივნისი

                           

 ჩამოტვირთვა

     

გრაფიკი 2018 წლის 13 ივნისი

                           

 ჩამოტვირთვა

     

გრაფიკი 2018 წლის 26 ივნისი

                           

 ჩამორვირთვა

     

გრაფიკი 2018 წლის 11 ივლისი

                           

 ჩამოტვირთვა

     

წარდგენა 2018 წლის 11 ივლისი

                           

 ჩამოტვირთვა

     

წარდგენა 2018 წლის 27 აგვისტო

                           

 ჩამოტვირთვა

     

გრაფიკი 2018 წლის 18 სექტემბერი

                           

 ჩამოტვირთვა

     

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2018 წლის 11 ოქტომბერი

                           

 ჩამოტვირთვა

     

გრაფიკი 2018 წლის 24 ოქტომბერი

                           

 ჩამოტვირთვა

     

წარდგენა 2018 წლის 18 დეკემბერი

                             ჩამოტვირთვა
     

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2019 წლის 21 მარტი

                            ჩამოტვირთვა
     

გასაუბრების გრაფიკი

                            ჩამოტვირთვა
     

გრაფიკი 2019 წლის 14-15 მაისი

                            ჩამოტვირთვა
     

დასანიშნი კანდიდატების სია

                            ჩამოტვირთვა
     

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2019 წლის 19 ივნისი

                            ჩამოტვირთვა
     

გასაუბრების გრაფიკი 2019 წლის 16 ივლისი

                            ჩამოტვირთვა
     

დასანიშნ კანდიდატთა სია 2019 წლის 2 აგვისტო

                            ჩამოტვირთვა
     

კონკურსის გამოცხადება

                            ჩამოტვირთვა
     

გასაუბრების განრიგი 2019 წლის 26 აგვისტო

                            ჩამოტვირთვა
     

გასაუბრების განრიგი 2019 წლის 29 აგვისტო

                            ჩამოტვირთვა
     

სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის გასაუბრების განრიგი - 2019 წლის 21 აგვისტო

                            ჩამოტვირთვა
     

მარტვილისა და ოკაცეს ბუნების ძეგლების ადმინისტრაციის რეინჯერის (კინჩხა) და ჭაჭუნას აღკვეთილის ადმინისტრაციის დაცვის განყოფილების უფროსის გასაუბრებების განრიგი - 2019 წლის 29 აგვისტო 

                            ჩამოტვირთვა
     

დასანიშნ კანდიდატთა სია - 2019 წლის 4 სექტემბერი

                            ჩამოტვირთვა
     

გასაუბრება სექტემბერი 2019

                            ჩამოტვირთვა
     

დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 2019

                            ჩამოტვირთვა
     

გასაუბრებების გრაფიკი 20-21 ნოემბერი

                            ჩამოტვირთვა
     

რეინჯერების კონკურსის განცხადება 

                            ჩამოტვირთვა
     

თანამშრომელთა მიღების კონკურსი

                            ჩამოტვირთვა 
     

რეინჯერების გასაუბრება 16-17 იანვარი

                            ჩამოტვირთვა 
     

ადმინისტრაციული სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის გასაუბრების გრაფიკი

                            ჩამოტვირთვა
     

თანამშრომელთა მიღების კონკურსი 

                            ჩამოტვირთვა 
     

ცენტრალური აპარატის გადაუბრებები 20-21 იანვარი

                            ჩამოტვირთვა
     

გასაუბრების გრაფიკი

                            ჩამოტვირთვა
     

თანამშრომელთა მიღების კონკურსი 

 
 
                        ჩამოტვირთვა
      თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 10,02,2020                             ჩამოტვირთვა
      თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 28,02,2020                             ჩამოტვირთვა
      თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 17.03.2020                             ჩამოტვირთვა
     
თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 27.052020

 
 
                         ჩამოტვირთვა
     
 
თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 03.07.2020
 
 
                        ჩამოტვირთვა
     
 
თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 07.08.2020
 
 
                         ჩამოტვირთვა
     
 
თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი  04.09.2020
 
 
                        ჩამოტვირთვა
     
 
კონკურსის გამოცხადების ბრძანება სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე   04.02.2021
 
 
                        ჩამოტვირთვა
     

თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 17.02,2021

                            ჩამოტვირთვა
     

თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 20.04.2021

 
 
                         ჩამოტვირთვა
     
 
თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 28.05.2021
 
 
                        ჩამოტვირთვა 
     
 
თანამშრომელთან შესარჩევი კონკურსი 04.06.2021
 
 
                         ჩამოტვირთვა
     
 
თანამშრომელთან შესარჩევი კონკურსი 17.06.2021

თანამშრომელთან შესარჩევი კონკურსი 01.07.2021

 
 
                       

ჩამოტვირთვა

ჩამოტვირთვა

     
 
თანამშრომელთან შესარჩევი კონკურსი 19.08.2021
 
 
                       

ჩამოტვირთვა

     
 
თანამშრომელთან შესარჩევი კონკურსი 10.09.2021
 
 
                       

ჩამოტვირთვა

     
 
თანამშრომელთან შესარჩევი კონკურსი  11.10.2021
 
 
                       

ჩამოტვირთვა

     
 
თანამშრომელთან შესარჩევი კონკურსი  13.10.2021
 
 
                       

ჩამოტვირთვა

     
 
თანამშრომელთან შესარჩევი კონკურსი  02.11.2021
 
 
                       

ჩამოტვირთვა

     
 

თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი    17.11.2021

 
 
                       

ჩამოტვირთვა

     
 
თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 25.01.2022
 
                         

ჩამოტვირთვა

     
 
თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 11.02.2022
 
                         

ჩამოტვირთვა

     
 
თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი  29.03.2022
 
                         

ჩამოტვირთვა

     
 
თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 03.05.2022
                           

ჩამოტვირთვა

     
 
თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 24.05.2022
                            ჩამოტვირთვა
     
 
თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 21.06.2022
                            ჩამოტვირთვა
     
 
თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 22.06.2022
                            ჩამოტვირთვა
     
 

თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი  20.09.2022

                            ჩამოტვირთვა
     
 
თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 30.08.2023
                            ჩამოტვირთვა
     
 
თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 21.09.2023
                            ჩამოტვირთვა
     
 
თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 11.10.2023
                            ჩამოტვირთვა
     
 
თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 05.03.2024
                            ჩამოტვირთვა
     
 
თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 31.05.2024
                            ჩამოტვირთვა
     
 
თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 14.06.2024
                            ჩამოტვირთვა

 

 
https://yayasanalkahfi.or.id/wp-content/plugins/sdemo/ https://yayasanalkahfi.or.id/wp-content/plugins/sluar/ https://yayasanalkahfi.or.id/wp-content/plugins/smax/ https://yayasanalkahfi.or.id/wp-content/plugins/stto/ https://yayasanalkahfi.or.id/wp-content/plugins/s777/ https://yayasanalkahfi.or.id/wp-content/plugins/sthai/ https://yayasanalkahfi.or.id/wp-content/plugins/smpo/ https://yayasanalkahfi.or.id/wp-content/plugins/shtm/ AYAMJP https://pmsb.stikessuryaglobal.ac.id/sdana/ https://pmsb.stikessuryaglobal.ac.id/sluar/ https://pmsb.stikessuryaglobal.ac.id/smax/ https://pmsb.stikessuryaglobal.ac.id/stto/ https://pmsb.stikessuryaglobal.ac.id/s777/ https://pmsb.stikessuryaglobal.ac.id/sthai/ https://pmsb.stikessuryaglobal.ac.id/ssvr/ https://pmsb.stikessuryaglobal.ac.id/smpo/ https://www.pmb.poltekpar-nhi.ac.id/hitam/ https://www.pmb.poltekpar-nhi.ac.id/luar/ https://www.pmb.poltekpar-nhi.ac.id/maxwin/ https://www.pmb.poltekpar-nhi.ac.id/zeus/ https://www.pmb.poltekpar-nhi.ac.id/sl777/ https://www.pmb.poltekpar-nhi.ac.id/sto2/ https://www.pmb.poltekpar-nhi.ac.id/thailand/ https://www.pmb.poltekpar-nhi.ac.id/mpo/ https://tumurunmuseum.org/jepang/ https://elearning.polsa.ac.id/rusia/ https://ayamkuy.com https://istanakaktus.com https://ayamkuy.com https://cupangjp3.com https://madrasahku.minorrahman.sch.id/vendor/sl777/ https://madrasahku.minorrahman.sch.id/vendor/sto2/ https://madrasahku.minorrahman.sch.id/vendor/thailand/ https://tumurunmuseum.org/tiket/dana/ https://tumurunmuseum.org/tiket/hitam/ https://tumurunmuseum.org/tiket/luar/ https://tumurunmuseum.org/tiket/maxwin/ https://tumurunmuseum.org/tiket/qris/ https://tumurunmuseum.org/tiket/robopragma/ https://tumurunmuseum.org/tiket/sl777/ https://tumurunmuseum.org/tiket/sto2/ https://tumurunmuseum.org/tiket/thailand/ https://uml.ac.id/hitam/ https://stikessuryaglobal.ac.id/dana/ https://stikessuryaglobal.ac.id/hitam/ https://stikessuryaglobal.ac.id/luar/ https://stikessuryaglobal.ac.id/maxwin/ https://stikessuryaglobal.ac.id/qris/ https://stikessuryaglobal.ac.id/robopragma/ https://stikessuryaglobal.ac.id/sl777/ https://stikessuryaglobal.ac.id/sto2/ https://stikessuryaglobal.ac.id/thailand/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/dana/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/hitam/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/luar/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/maxwin/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/qris/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/robo/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/sl777/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/sto2/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/thailand/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/dana/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/hitam/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/luar/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/maxwin/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/qris/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/robopragma/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/sl777/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/sto2/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/thailand/ https://elearning.minorrahman.sch.id/dana/ https://elearning.minorrahman.sch.id/hitam/ https://elearning.minorrahman.sch.id/luar/ https://elearning.minorrahman.sch.id/maxwin/ https://elearning.minorrahman.sch.id/qris/ https://elearning.minorrahman.sch.id/robo/ https://elearning.minorrahman.sch.id/sl777/ https://elearning.minorrahman.sch.id/sto2/ https://elearning.minorrahman.sch.id/thailand/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/sdana/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/sluar/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/smax/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/stto/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/s777/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/sthai/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/sqris/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/robo/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/shitam/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/amerika/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/china/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/eropa/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/jepang/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/kamboja/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/rusia/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/taiwan/