ელექტრონული აუქციონი

ტურისტული მომსახურების გაწევის უფლების გადაცემის და ამ მომსახურებასთან
დაკავშირებული ქონების (ახალციხის მუნიციპალიტეტში, სოფელ აწყურში, მდებარე 15 000კვ.მ. მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები (უძრავი ნივთის საკადასტრო კოდი 62.19.51.067)) იჯარის უფლებით გაცემის მიზნით ცხადდება  ელექტრონული აუქციონი.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: ბმული