თუშეთის დაცული ტერიტორიების ტურისტული ბილიკები

თუშეთის დაცული ტერიტორიების ტურისტული ბილიკები

დღესდღეობით, თუშეთის დაცულ ტერიტორიებზე მოწყობილია 10 ტურისტული ბილიკი: